Thiết kế tủ bếp Hải Phòng | Tiêu chuẩn thiết kế tủ bếp

Thiết kế tủ bếp Hải Phòng

Thiết kế tủ bếp Hải Phòng | Tiêu chuẩn thiết kế tủ bếp vừa đẹp và tiện lợi là vấn đề mà nhà thiết kế đau đâu nhất, với những mẫu thiết kế thông thường chỉ chú trọng đến tính mỹ thật mà quên đi tính tiện lợi của tủ bếp. bài này tôi sẽ phân tích kỹ các kích thước của tủ bếp nhựa.

tu bep nha chi linh hai phong

Mẫu thiết kế tủ bếp nhà chị Linh Hải Phòng

Kích thước tủ bếp tiêu chuẩn:

Tủ bếp dưới : Rộng tủ 600mm đến 650mm tính cả mặt đá, chiều cao từ 800mm đến 830mm tính cả mặt đá, chiều dài theo không gia bếp thực tế.

Khoảng cách giữa tủ trên và tủ dưới : Tù 600mm đến 650mm

Tủ trên: Chiều cao tủ trên tù 700mm đến 800mm và đạt thông số tổng chiều cao sử dụng của tủ không vượt quá 2150mm để đảm bảo người bình thường sử dụng không phải bắc ghế, chiều rông tủ là 330mm đến 350mm, chiều dài theo không gian bếp thực tế.

Kích Thước bếp nhà chị Linh Hải Phòng

Kích Thước bếp nhà chị Linh Hải Phòng


Mẫu tủ bếp đẹp, Tài liệu thiết kế tủ bếp


Tư vấn thiết kế tủ bếp tại hải phòng 

Mr Bộ : Nguyễn Văn Bộ

ĐT: 0989.339.040 - 0868.338.996

Web : www.tubephoanhao.com

Mail : NhaDepAU@gmail.com

Facebook: Fb.com/NhaDepAAU